Quim Vicent Conferencia

Gràcies a tota la gent que m’ha acompanyat aquesta tarda i especialment a la @farmaciaserramandri i @naturesplusspain per la seva col.laboració i organització.