AVÍS LEGAL

TITULARITAT DE LA WEB

D’acord amb la legislació espanyola de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, en compliment del Capítol II, Secció 1a, Article 10, es faciliten a l’usuari les següents dades sobre l’empresa propietària de la web d’Arvila Magna.

Dades del registre del nom de la societat
Denominació social: ARVILA CENTER 2006 SL
C.I.F.: B 64337207

Domicili social: Avda. Diagonal 442 Entresòl 2a 08037, BARCELONA

E-mail: info@arvilamagna.com
Telèfon: (+34) 93 118 70 22
Formulari online de contacte Arvila Magna

Pàgina web principal: arvilamagna.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Exercici de Drets de Protecció de Dades
Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social d’Arvila Magna o a l’adreça de correu electrònic info@arvilamagna.com, incloent-hi en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol•licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

Vies a través de les quals es compilen dades personals. Finalitats del tractament

Formularis de contacte i mitjans de comunicació tradicionals

Es permet a l’usuari l’enviament no xifrat de les seves dades personals a través de formularis de contacte estàndard, allotjats en els servidors d’Arvila Magna, contractats a l’empresa CDMON 10dence Hispahard, S.L. (www.cdmon.com).
Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers dels quals Arvila Magna és titular. Així mateix, podrà facilitar-nos les seves dades a través de telèfon, correu electrònic i altres mitjans de comunicació indicats a la secció de contacte. La finalitat del tractament d’aquestes dades serà únicament la de prestar-li la informació o serveis que ens sol•liciti.

Certs serveis prestats a través del website poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Es fa indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la sol•licitud del servei del qual es tracti.

Xarxes socials

Arvila Magna compta amb perfil a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, …), reconeixent-se en tots els casos responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuaris (a partir d’ara, seguidors). El tractament que Arvila Magna portarà a terme amb aquestes dades serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, Arvila Magna podrà informar els seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les activitats i notícies, així com prestar servei personalitzat d’atenció a l’usuari. En cap cas Arvila Magna extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntualment i expressament el consentiment de l’usuari per a això. Quan, a causa de la mateixa naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d’aquest, Arvila Magna l’ajudarà i aconsellarà a aquest efecte en la mida de les seves possibilitats.

Butlletí o RSS per e-mail

L’enviament de les actualitzacions de continguts de la web a través de correu electrònic és automàtic i gratuït per a l’usuari, qui, per subscriure’s, haurà de prestar la seva autorització prèvia i expressa mitjançant un sistema de verificació d’identitat. Si vostè està subscrit via e-mail a la newsletter d’Arvila Magna, pot donar-se de baixa en qualsevol moment clicant l’enllaç que apareix al final del missatge d’actualització que rep al seu correu electrònic o dirigint una sol•licitud d’exercici del seu dret a Arvila Magna.

Fedd RSS o XML és un arxiu generat per algunes pàgines web que conté una versió especificada de la informació publicada en la mateixa web. Requereix l’ús d’un afegidor de notícies i no requereix dada alguna.
La llista de subscripció a través de correu electrònic serà emmagatzemada en el proveïdor de serveis d’e-mail màrqueting.
L’usuari té, segons l’article 5 d) de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició. Podrà exercir aquests drets enviant un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada. Com a mecanisme addicional l’usuari també podrà exercir els seus drets de cancel·lació i rectificació en cada recepció d’un correu electrònic punxant els enllaços que trobarà al final del correu.

Política de Cookies

Les cookies són petits fitxers que el navegador (per exemple, Explorer, Chrome, Firefox o Safari) emmagatzema en el dispositiu (ordinador, Tablet, Smartphone) cada cop que l’usuari visita una pàgina web. Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de les webs. Les cookies emprades tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç, fluida i personalitzada l’experiència de navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Per descomptat, també és possible la navegació sense l’ús de cookies, tot i que la qualitat de funcionament de la pàgina pot minvar.

En funció de la permanència, les cookies poden dividir-se en cookies de sessió, que expiren quan l’usuari tanca el navegador, i cookies permanents, que expiren en funció de quan es compleix l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, identificar les sessions d’usuari) o quan s’esborren manualment.
En funció del seu objectiu, les cookies es poden classificar, a grans trets, en: cookies de rendiment (recorden les preferències de configuració de l’usuari per oferir un servei personalitzat de manera automàtica, com ajustaments de volum de reproductors d’àudio i vídeo, velocitats de streaming en funció de la connexió, objectes guardats als carrets de compra, etc.); cookies de geolocalització (esbrinen en quin país es troba l’usuari, de manera anònima, per orientar el contingut de la seva ubicació); cookies de registre (per identificar i informar a l’usuari sobre els serveis en els quals s’ha donat d’alta); cookies analítiques (totalment anònimes, permeten a estris com Google Analytics identificar el navegador i dispositiu utilitzat per la connexió, el temps de connexió, les pàgines visitades, saber si l’usuari és nou o repeteix, etc.); i cookies de publicitat.

Addicionalment, alguns serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials tals com Facebook o Twitter. Quan l’usuari es registra en un servei amb credencials d’una xarxa social, autoritza a la xarxa social a guardar una cookie que recorda la seva identitat i li facilita l’accés als seus serveis. L’usuari pot esborrar aquesta cookie i revocar l’accés als serveis actualitzant les seves preferències a la xarxa social específica.

Des de la web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Donat que Arvila Magna no pot controlar els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Arvila Magna es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts de la web, incloent-hi la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfiques, són propietat d’Arvila Magna, o en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors per utilitzar-los i reproduir-los. Qualsevol ús no autoritzat prèviament serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfiques aliens a Arvila Magna que puguin aparèixer a la web pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, Arvila Magna compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

En cas de dubte vostè, com a visitant de la nostra web, entén i accepta que: no pot adaptar, editar, canviar, transformar, publicar, republicar, distribuir, redistribuir, realitzar qualsevol tipus d’emissió o re-emissió, mostrar en llocs públics o privats mitjançant l’ús d’elements de visió o escolta comunitaris aquest lloc web o el material publicat en ell (amb independència del tipus d’arxiu o element) sense el nostre consentiment previ.

Així mateix, queda prohibit l’accés a aquest lloc web i als continguts publicats en ell mitjançant l’ús de qualsevol tipus de sistema de recol·lecció i còpia automàtica de dades o arxius.

Arvila Magna ha elaborat aquest avís legal per iniciativa pròpia prenent com a base els textos legals disponibles sota Llicència CC By en Abanlex.